Anloo


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 410 in 2009


Het woord "An" betekent: Op hoger gelegen.
Het woord "lo" staat voor bos.