Annen


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 3555 in 2015


Herkomst van naam:
In de 14e eeuw werd de naam geschreven als "Anne(n)" (1309) en "Annen" (1382). Twee mogelijke betekenissen: mogelijk duidt het op de persoonsnaam Anne of Anno.