Anreep


Provincie: Drenthe
Gemeente: Assen
Inwonersaantal: ca 70 in 2016


Herkomst van naam:
Voorzetsel "an" heeft de betekenis: "op of "hoger gelegen"

"Reep" is een strook land, waterkant, rand of oever.