Balloo


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 148 in 2008


Herkomst van naam:
Betekent banwoud, wat een samenstelling is van ban (rechtsgebod, rechtsgebied) en Lo (bos).