Barger-Erfscheidenveen


Provincie: Drenthe
Gemeente: Emmen
Inwonersaantal: 130 in 2004


Barge, berge betekent in dit geval: "bij de heuvel". De verouderde term "erfscheider" duidt een persoon aan die de grenzen van een grondbezit vaststelt.