Beuningen


Provincie: Gelderland
Gemeente: Beuningen
Inwonersaantal: 25.481 in 2017


Vanaf de 9e eeuw werden de nederzettingen in de huidige gemeente Beuningen al schriftelijk vermeld. De naam Beuningen komt voor het eerst in de geschriften voor vanaf de 12e eeuw. De herkomst van de naam, afwisselend gespeld als Boningen, Bonigge, Bunnegen en Boeningen is niet eenduidig. Volgens sommigen is de naam afgeleid van een van de voortbrengselen van de Beuningse gronden: bonen.
Een andere theorie zoekt de betekenis in het 'Oud-Vriesch' waar een landbouwer buno en een weide bune genoemd wordt.
Minstens zo geloofwaardig is de gedachte dat de naam is afgeleid van de Saksische voornaam Bono of Buno en het achtervoegsel 'gen' = heim, dus: woonplaats van Benno. (Zoals het huidige Bunnik in Utrecht dat in de 10e eeuw nog Bunnichen heette.)