Biggekerke


Provincie: Zeeland
Gemeente: Veere
Inwonersaantal 919 in 2010


Hoewel de naam van het dorp weleens aanleiding geeft tot spot, heeft deze niets met varkens van doen: Bigge was in de vroege Middeleeuwen een gangbare persoonsnaam. De plaatsnaam kan een heilige oorsprong hebben. Biggekerke zou naar de heilige Begga zijn vernoemd.