Binnen-Moerdijk


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Drimmelen
Inwonersaantal: ca 40 in 2016


De naam hangt samen met zelnering, het zogeheten moeren, de middeleeuwse methode van zoutwinning waarbij met zeewater doordrenkt veen werd verbrand om uit de as zout te winnen (het zogeheten grijszout). Een moerdijk was een buitendijks moergebied binnen een ringdijk, waar de gravers, beschermd tegen het getij, de verzilte turf konden afgraven en verbranden. 

Een dergelijke exploitatie was winstgevender dan de gewone turfwinning, maar problematisch omdat voor de kust uitgeveende dieptes ontstonden, die de stevigheid van de toch al aan storm en hoogwater blootgestelde dijken ondermijnden.