Blauwe Sluis (Drimmelen)


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Drimmelen
Inwonersaantal: ca 100 in 2016


Het ontstaan van het gehucht Blauwe Sluis is te herleiden tot de hernieuwde inpoldering na de Sint Elizabethsvloed. De heer van Zevenbergen Cornelis van Bergen begon begin 16de eeuw hiermee. Om dit te realiseren waren nieuwe spuisluizen nodig. Waarschijnlijk is Blauwe sluis de eerste aangelegde sluis geweest die al in 1495 gerealiseerd was. De naam Blauwe sluis zou duiden op het gebruik van blauwe hardsteen ook wel Naamse steen genoemd. Omdat meerdere dergelijke sluizen gebouwd zijn in Nederland komt de plaatsnaam Blauwe Sluis ook meerdere keren voor. Zo bestaan er gehuchten met dezelfde naam nabij Steenbergen en Druten in Gelderland.