Boekelermeer


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Inwonersaantal: onbekend, grotendeels industriegebied geworden.


In het veengebied lag van oudsher een bos, dat destijds Bodokenlo en wat later Bukle genoemd werd. Bodokenlo betekent "bos van ene Bodoke(n)". Door afslag verdween dit bos grotendeels in de Boekelermeer. Bij het restant van het oude bos ontstond, toen de Schermer was drooggemaakt, een kern van bewoning, wat nu bekend is als het plaatsje Boekel.