Bonnerveen


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: ca 150 in 2009


Herkomst van naam:
in 1276-1302 werd deze plaats Bunne genoemd en in 1601 van Bonne. De betekenis kan zijn: a) buun, bune = gevlochten heg, vlechtwerk, beschoeiing, b) bunjo = verhoging, hoogte en c) van de persoon met de mansnaam Bonne, Bonno, Bonna, Bon. Met toevoeging van veen omdat er veengrond aanwezig was.