Bourtange


Provincie: Groningen
Gemeente: Westerwolde
Inwonersaantal: 430 in 2008


De spelling met "ou" staat komt uit Franse invloed. Een tange is de benaming voor een zandrug in hoogveengebied, een zandschiereiland in de venen. Volgens sommigen is de aanduiding "boertange" ontstaan doordat op de tange een "boer huis" of "- schuur" was gebouwd.