Breskens


Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Inwonersaantal: 4732 in 2014


Men denkt dat de naam Breskens verband houdt met het Middelnederlandse woord britse, wat latwerk en eigenlijk een dijkbescherming zou aanduiden, maar de oude vormen ondersteunen dit niet. Misschien een afleiding van bres, bresse (gat, opening, scheur) ter aanduiding van een plas ontstaan door dijkdoorbraak. Of van bres, bresse, in de Zeeuwse betekenis van brok afzakkend duinzand, door de zee losgewoeld.