Broek (Vijfherenlanden)


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfherenlanden
Inwonersaantal: 478 in 2012


Herkomst van naam: "Broek" betekent moerassig land.