Dalem

Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gorinchem
Inwonersaantal: 883 in 2012


In 1254 werd Floris van Dalem door Jan van der Leede en Hugo van Arkel beleend met de heerlijkheid Dalem. In 1423 verkocht zijn nazaat heer Floris van Dalem de heerlijkheden Dalem, Schuvenoord en Staden voor 2260 kronen aan de Gelderse hertog Arnoud. 

Van deze ging het bezit over naar Karel van Egmont, hertog van Gelre, die Dalem eerst verpandde aan Willem van Rossum voor 300 Rijnlandse guldens.
Op 16 juni 1518, andere bronnen spreken van 1517, gaf hertog Karel, de heerlijkheid Dalem levenslang aan Christoffel, graaf van Meurs. Deze krijgsman heeft zowel bij hertog Karel, als bij keizer Karel V, in de gunst gestaan, want tot aan zijn overlijden in 1566, bleef hij heer van Dalem. In een oorkonde van 1518, wordt vermeld, dat Dalem naast een kapel nog 13 tot 18 huizen heeft. Deze huizen waren echter zo armelijk, dat er geen huur geheven werd.