De Bilt


Provincie: Utrecht
Gemeente: De Bilt
Inwonersaantal: 10.465 in 2005


De naam van het dorp komt van belt. Een belt is een heuveltje, het woord is vergelijkbaar met het hedendaagse bult. De plaats is ontstaan op één van de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug.