Deventer


Provincie: Overijsel
Gemeente: Deventer
Inwonersaantal: 80.895 in 2018


De naam Deventer wordt etymologisch toegeschreven aan een in de 8e eeuw of eerder ontstane samenstelling van twee Oudsaksische vormen. De naam zou dan zijn ontstaan uit deve-treo, wat zoiets betekende als "aan een waterloop gelegen geboomte". De oudengelse of oudsaksische naam 'treo' betekende boom.[3]
Daarnaast wordt weleens verhaald dat Deventer zijn naam dankt aan het stadje Daventry in Engeland, waar de christelijke missionaris Lebuïnus (Liafwin) vandaan zou zijn gekomen. Dit kan niet kloppen, want Daventry bestond toen nog niet. Het is echter denkbaar dat Deventer en Daventry dezelfde etymologische oorsprong hebben.[6]

Een ander verhaal zegt dat Deventer heet naar de monnik met de naam Davo, die met Lebuïnus meereisde. Ook dit blijkt niet waarschijnlijk omdat de plaats Davo al elders bestond.[3]
Gezien de politiek overwegend links georiënteerde bevolking werd Deventer vroeger wel aangeduid als 'Moskou aan de IJssel'. Ook spreekt men wel van 'Koekstad', vanwege de bekende Deventer koek.