Dronten


Provincie: Flevoland
Gemeente: Dronten
Inwonersaantal: 40.687 in 2018


Het woord dronten komt van drenten en betekent '(op-)zwellen', waarschijnlijk duidt dit op aangeslibd land. Dronten is een polderplaats.