Egmond aan Zee


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Bergen NH
Inwonersaantal: 4700 in 2012


De herkomst van de naam Egmond is niet duidelijk en vele deskundigen hebben zich hierover het hoofd gebroken. De naam 'Hagamundi', kan een Romeinse naam zijn geweest voor omheinde vesting, maar of dit een verklaring is voor de naam Egmond, daarvoor is geen bewijs gevonden. In 863 schrijft men Hecmunda, in 1063 ‘Egmunde’, in 1064 Eckmunde en in 1156 Egmonde en zo zijn er nog veel meer schrijfwijzen en jaartallen te noemen. In het kustdialect wordt meestal de H weggelaten. (bron: Jan Pannekeet: plaatsnamen in Noord-Holland).

Omdat recent bodemonderzoek aantoont, dat ter hoogte van Egmond een zijtak van het oude Oer-IJ uitmondde, blijft het toch mogelijk dat de naam Egmond te maken heeft met een 'monding'. In het dialect van Egmond aan Zee noemde men de eigen plaats vroeger ook wel Aaimongd (IJ-monding?) of Ammend. Voor de verklaring dat er een riviertje is geweest dat de Egge heette, is geen bewijs gevonden.