Eleveld


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 35 in 2008


De betekenis van de naam zou kunnen zijn afgeleid van elo of elu, wat geel betekent, en een verwijzing is naar de vele brem- en gagelstruiken in de omgeving.