Emmeloord


Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Inwonersaantal; 25744 in 2017


Emmeloord ontleent zijn naam aan de buurtschap Emmeloord op de noordpunt van het voormalige eiland Schokland. Op de kaart van Seidel uit 1789 is het nog de aanduiding voor de hele noordpunt, die overigens na de afslag in de negentiende eeuw weinig meer dan de buurtschap omvat.