Est


Provincie: Gelderland
Gemeente: Neerijnen
Inwonersaantal: 578 in 2017


Est was vestigingsplaats van een adellijk huis. Het geslacht van Est was in de middeleeuwen al bekend. De Latijnse dichter Franco van Est (Franco Estius) en de geleerde Willem Hessels van Est (Guillelmus Estius), kanselier der Universiteit van Dowaai (Fr.), stamden daarvan af.