Gelkenes


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Molenlanden
Inwonersaantal: 305 in 2012


Herkomst van naam:
Betekent "nisse" (= nes), 'in water uitstekende punt land, landtong' van de persoon Gelicke.