Goidschalxoord


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Binnenmaas
Inwonersaantal: Onbekend


De naam Goidschalxoord ontleent het dorp aan één van de eerste ambachtsheren, Goidschalck Oelm.