Grolloo


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 795 in 2008


De betekenis van de dorpsnaam is "het groene bos". Toponymisch is dat verwant met Rolde (rode bos), Eleveld (gele veld) en Geelbroek (geel moerasbos).