Groot Valkenisse


Provincie: Zeeland
Gemeente: Veere
Inwonersaantal: onbekend


Gezien de ligging op Walcheren is duidelijk dat de plaats niet rechtstreeks teruggaat op het in de middeleeuwen herhaaldelijk vermelde Valkenisse (1219 Valkenissa), dat immers op Zuid-Beveland lag. De kaart van Hattinga uit 1753 vermeldt onze plaats niet, maar op de kaart van de Militaire Verkenningen vindt men haar een eeuw later ingetekend. Aangezien dan ook een aangrenzend Klein-Valkenisse vermeld wordt, lijkt de vestiging enige tijd voordien te hebben plaatsgevonden. Dit late voorkomen en de overeenkomst van de naam met het in 1682 verlaten Valkenisse op Zuid-Beveland suggereert een (gehele of gedeeltelijke) verplaatsing van de nederzetting met behoud van de plaatsnaam. De betekenis is in ieder geval dezelfde: samenstelling van nisse 'nes, in water uitstekend land' en de persoonsnaam Valke. Volgens een in 1455 opgetekende traditie zou het oude Valkenisse (waarvan de naam nog voortleeft in de Valkenissepolder en de Platen van Valkenisse in de Westerschelde) gesticht zijn door een uit Vlaanderen afkomstige ridder Falko, die een op zijn nest zittende valk als wapenschild voerde.