Hagestein


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfheerenlanden
Inwonersaantal: 1452 in 2008


Herkomst van naam: "Haag" is een heg en "stein" is een kasteel. Dus: een door een haag omheind kasteel.