Heinenoord


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Binnenmaas
Inwonersaantal: 3559 in 2017


Het gebied rond Heinenoord stond in de middeleeuwen bekend als het Land van Wale. Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 kwam het onder water te liggen en pas in 1437 kwam het weer droog. Rond die tijd werd het dorp (Heynekens orde, Heynkensort) gesticht. Samen met Goidschalxoord en de buurtschappen Blaaksedijk en Kuipersveer vormde het van 1855 tot 1984 één gemeente.