Helsdingen


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfherenlanden
Inwonersaantal: onbekend


Herkomst van naam:
Deze plaatsnaam kan worden verklaard door de aanwezigheid van het middeleeuwse riviertje de Helsloot.