Herten

Provincie: Limburg
Gemeente: Roermond
Inwonersaantal: ca 7300 in 2016


In de voorchristelijke tijden lag ten zuidoosten van Herten een Donderberg.
Herten werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 968. Later hoorde Herten, samen met Merum, tot de heerlijkheid Dalenbroek. Deze grote heerlijkheid werd omstreeks 1472 opgesplitst, waarbij het grootste deel aan het Hertogdom Gulik kwam, doch Herten (en Maasniel) min of meer zelfstandig als Dalenbroek verdergingen. Vanaf 1464 was Godard van Vlodrop heer over Herten. Herten hoorde bij het Overkwartier of Opper-Gelre en was dus achtereenvolgens Spaans en -na 1716- Oostenrijks. 

In de Franse tijd hoorde het bij het departement van de Nedermaas.
In 1853 vestigden de Paters Passionisten uit Ere, Henegouwen, zich in Nederland, en wel te Herten. Reeds kort daarna (1873) verhuisden zij naar een klooster te Kortrijk.
Herten werd zwaar getroffen tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Later zorgde de grindwinning voor het ontstaan van grote plassen, met name de Oolderplas. De buurtschap Ool kwam daarbij op een schiereiland te liggen. Ondertussen ontwikkelde Herten zich meer en meer tot een forensendorp van Roermond.


Leuke link:
http://sintmichael.eu/schutterij_historie.php