Hooge Zwaluwe


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Drimmelen
Inwonersaantal: 1685 in 2012


Reeds in 1290 werd de naam voor het eerst genoemd als die Swaluw, in een oorkonde van Graaf Floris V van Holland. De heerlijkheid van de Zwaluwe werd door de Graaf van Holland in leen gegeven aan de familie Van Duivenvoorde