Houten


Provincie: Utrecht
Gemeente: Houten
Inwonersaantal: 49.761 in 2018


De naam Houten is waarschijnlijk afgeleid van "Haltna", dat mogelijk "woonplaats in het bos" of "open plek in het bos" betekent.[4] Deze plek heeft gelegen naast de huidige Pleinkerk waar sporen van een Romeinse villa zijn gevonden. De naam Haltna komt voor in de goederenlijst die de bisschop in de 10e eeuw opstelde. Daardoor weten we dat Haltna al oud is. Aan de hand van gevonden relikwieën kan het bestaan van de Houtense kerk al in de 8e eeuw worden gedateerd.