Kiel-Windeweer


Provincie: Groningen
Gemeente: Midden-Groningen
Inwonersaantal: 915 in 2007


Herkomst van naam:
Kiel: Term uit de veenderij ter aanduiding van het diepere deel van een greppel, waarheen het water moet lopen.
Windeveer: De plaats is genoemd naar een herberg aan de in 1650 aangelegde trekweg langs het Damsterdiep.