Kievitswaard


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Werkendam
Inwonersaantal: ca 40 in 2016


Herkomst naam:
Naar de ligging in de gelijknamige polder Kievitswaard. Een "waarde" is een door rivieren omsloten land. "Kievit(s)" naar de vogelsoort die hier voorkomt. Vroeger waren verschillende waarden naar deze vogel genoemd.