Klein Groningen


Provincie: Friesland
Gemeente: Opsterland
Inwonersaantal: ca 125 in 2016


Er zijn twee verhalen over de oorsprong van de naam Klein Groningen. Het ene is dat deze ontstond doordat Groningse turfstekers zich hier vestigden. In 1902 werd onder leiding van J. v.d. Lei de coöperatieve zuivelfabriek "De Vooruitgang (Wijnjeterp-Duurswoude)" opgericht in Wijnjeterp, waarop in 1903 bij Klein Groningen aan de Opsterlandse Compagnonsvaart een zuivelfabriek werd gebouwd. Door de aanvoer van melk ontstond behoefte aan een winkel met allerhande agrarische artikelen. 

Deze coöperatie is later verzelfstandigd totdat deze rond 2012 niet meer rendabel bleek. Ook was er behoefte aan gezamenlijk gebruik van grotere landbouwmachines waarvoor een coöperatie werd opgericht. Door al deze bedrijvigheid leek het net zo druk als in de stad Groningen - en dat is het tweede verhaal hoe dit buurtschap haar naam heeft gekregen.