Kostvlies


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 135 in 2014


De naam (Kost Vleesch→ Kostvlies) verwijst als veldnaam naar de moeizame ontginningsgeschiedenis van het gebied en de weinige opbrengst van de bodem.