Lammerweg


Provincie: Groningen
Gemeente: Westerwolde
Inwonersaantal: ca 100 in 2009


Herkomst van naam:
Naar de gelijknamige weg waar het aan ligt. Zeer waarschijnlijk duidt het op de aanwezigheid van lammeren in het verleden.