Laren


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Laren
Inwonersaantal: 11.176 in 2018


Herkomst van naam: de betekenis is een open plek in het bos.