Leerbroek


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfherenlanden
Inwonersaantal: 1570 in 2017


Herkomst van naam:
Leerbroek dankt de naam aan de oude waterloop de Leede. Broek komt van moeras. Leerbroek is dus in feite een samenvoeging van Moeras aan de Leede.