Lexmond


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfherenlanden
Inwonersaantal: 2600 in 2012


Herkomst van naam:
Naar de ligging aan de mond (monding) van de Laak, die hier in de Lek stroomt.


Leuke link: