Middelkoop


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfherenlanden
Inwonersaantal: 430 in 2012


"Koop" (cope) staat voor gekocht en "middel" betekent "in het midden gelegen".