Monster


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Westland
Inwonersaantal: 13.782 in 2008


Een oude naam van Monster was Masamuda, samengesteld uit "muda" (monding) en de waternaam Maas. Over de oorsprong van de naam Monster is onzekerheid. Waarschijnlijk is ze afgeleid van het Latijnse woord "Monasterium" hetgeen klooster betekent, maar daar er geen klooster was, hier in de betekenis "grote centrale parochiekerk". Monster was vroeger een bedevaartplaats, omdat de Machutusparochie een aantal relikwieën bezat van haar patroon, de heilige Machutus, ook wel Machuut genoemd. Men zocht hier genezing van de vallende ziekte, epilepsie.