Nagele


Provincie Flevoland
Gemeente Noordoostpolder
Inwonersaantal: 1915 in 2017

 


De naam Nagele komt van het gelijknamige eiland, dat tussen Urk en Schokland lag en in 1138 voor het eerst genoemd wordt. Reeds eerder was er ten noorden van Urk een water met de naam Nagel; deze naam werd tot in de twintigste eeuw gebruikt. De betekenis is vooralsnog duister.
Schönfeld acht het niet uitgesloten dat Nagele als Nakala voorkomt in een door de Duitse keizer Otto I in het jaar 966 uitgevaardigde oorkonde. Naar alle waarschijnlijkheid is het dit Nakala dat als Nabalia in Tacitus' Historiën genoemd wordt. In dat geval heeft het modernste dorp van de Noordoostpolder de oudst-overgeleverde naam.