Neerijnen


Provincie: Gelderland
Gemeente: Neerijnen
Inwonersaantal: 450 in 2005


De naam van dit dorp werd vroeger ook wel gespeld als Nederijnen. Het kasteel Neerijnen, vroeger ook wel Klingelenburg genoemd werd gebouwd in 1350 door Gijsbert Cock, wiens nakomelingen zich de Cock van Neerijnen noemden. Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam het kasteel door huwelijk aan het Friese geslacht van Aylva. Deze familie kwam in 1700 door koop ook in het bezit van de heerlijkheden Waardenburg en Neerijnen. Vanaf die tijd hebben de kastelen Waardenburg en Neerijnen steeds dezelfde bezitters gehad. Het tegenwoordige kasteel van Neerijnen dateert van ca. 1600.