Nieuw-Amsterdam


Provincie: Drenthe
Gemeente: Emmen
Inwonersaantal: 4890 in 2008


Amsterdamse beleggers noemden het veengebied eerst het Amsterdamsche Veld. Later werd dit Nieuw-Amsterdam. Nadat Nieuw-Amsterdam zijn naam had gekregen is het dorp uiteindelijk toch noordelijker gebouwd. In 1860 was daar de Verlengde Hoogeveense Vaart gereedgekomen en de Amsterdamse beleggers vonden het beter zich daar te vestigen. De Hoogeveense vaart, eerder al sterk verbeterd en verdiept, werd toen in oostelijke richting naar Emmen door het veen getrokken. 

Dit gebeurde al in 1851. Daardoor ontwikkelde Nieuw-Amsterdam zich sterk met Veenoord. Er ontstond een grote bedrijvigheid in deze twee plaatsen. Nieuw-Amsterdam werd door de turf één van de belangrijkste turfmarkten in Nederland. De aansluiting met Veenoord werd zelfs zo goed dat later deze twee dorpen een bijnaam kregen: het Tweelingdorp.