Nieuw Bergen


Provincie: Limburg
Gemeente: Bergen
Inwonersaantal: 5309 in 2017


Nieuw Bergen is relatief laat ontstaan ten oosten van (Oud-)Bergen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de gemeente Bergen en het kleine dorp Bergen dus ook. Aangezien Bergen op de uiterwaarden van de Maas lag (en daar nog steeds ligt), had het dorp vrijwel geen uitbreidingsmogelijkheden. 

Er waren vaak overstromingen. Daarom heeft de gemeenteraad in 1955 besloten om een nieuwe woongebied te stichten aan de oostzijde van de Rijksweg. Deze woonkern kreeg op 9 juli 1963 de officiële naam: Nieuw Bergen.