Nieuw Buinen


Provincie: Drenthe
Gemeente: Borger-Odoorn
Inwonersaantal: 5107 in 2007


De Drentse Monden zijn ontstaan ten tijde van de ontginning van het veen in Groningen en Drenthe. Door het graven van de zijkanalen die bijna loodrecht op het Stadskanaal lagen, ontstonden de zogenoemde monden die dienden ter afwatering van het veen en voor het vervoer daarvan. Langs deze monden ontstonden dorpen. Deze dorpen kregen allemaal de naam mee van het dorp dat ten westen lag, richting de Hondsrug. In dit geval aanvankelijk Buinermond, genoemd naar moederdorp Buinen. Buinermond is later hernoemd in Nieuw-Buinen. In de volksmond wordt de plaats nog altijd Buinermond (in het dialect: Bunermond) genoemd. Vreemd is dat de plaats in de Volkstelling van 1840 (1) al als Nieuw-Buinen te boek staat, terwijl volgens archiefstukken van de PTT in 1867 nog een brievenbus wordt geplaatst in een plaats met de naam Buinermond. Aanvankelijk heette de waterloop haaks op het Stadskanaal hier dus ook Buinermond, later kennelijk hernoemd in Noorderdiep en Zuiderdiep.