Noord-Sleen


Provincie: Drenthe
Gemeente: Coevorden
Inwonersaantal: 460 in 2004


Misschien komt de naam van: slee (kleine wilde pruim, sleedoorn). Geen eenduidige uitleg over deze plaatsnaam.


Noord-Sleen ligt ten noorden van het dorp Sleen, dat vroeger ook wel Zuid-Sleen werd genoemd. 'Zuid-Sleen' heeft zich echter ontwikkeld tot het hoofddorp van de voormalige gemeente Sleen, die op 1 januari 1998 opging in de gemeente Coevorden. Uit bodemvondsten mag worden afgeleid dat in Noord-Sleen reeds ver voor de jaartelling bewoning is geweest, getuige ook de hunebedden (D50 en D51) aan de Hunebedweg ten noorden van de Zweeloërstraat.