Odoorn


Provincie: Drenthe
Gemeente: Borger-Odoorn
Inwonersaantal: 1856 in 2007


Herkomst van naam:
De betekenis van de naam Odoorn is niet met zekerheid te achterhalen. De naam bestaat uit twee delen: Ode en hoorn. Het laatste deel betekent hoek of bocht. Ode = de mansnaam Odo of hetzelfde als het Duitse öde (woest, verlaten). Odoorn is dus hoek van Odo of de eenzame woeste hoek.