Onstwedde


Provincie: Groningen
Gemeente: Stadskanaal
Inwonersaantal: 2.875 in 2017


Onstwedde is een oud esdorp; het wordt voor het eerst vermeld in het laatste kwart van de negende eeuw, in documenten van het klooster Werden aan de Ruhr als Uneswido in 'Westerwalda'. De uitgang, "wido" in deze naam, die later verbasterd is tot wedde, betekent bos. Het eerste deel Une hangt mogelijk samen met een persoonsnaam.